Řemeslný pivovar Siřem s.r.o.

V roce 2018 probíhala v prostorách statku č.p.7  výstavba pivovaru a provoz galerie byl z tohoto důvodu značně omezen.