sirem-uvod.jpg

Siřem "magická"

Siřem byla osídlena již od dob pravěku (eneolit; starší doba kamenná) a vzhledem k archeologickým nálezům na jejím území, je podle ní pojmenována siřemská fáze kultury nálevkovitých pohárů.

Ve světě Siřem znají pod německým názvem Zürau. Spisovatel Franz Kafka jí proslavil svým zdejším půlročním pobytem (od září r. 1917) u své mladší sestry Ottly. S největší pravděpodobností pobyt v Siřemi sloužil i jako předloha pro jeho světově uznávaný román Zámek.

Český název Siřem je odvozen od slova osiřet ... ve významu Siřemův dvůr ( osiřelý dvůr).

V současnosti je obec součástí města Blšany. V Siřemi žije 68 obyvatel s trvalým pobytem (r.2021), zbytek tvoří chalupáři a chataři. V r. 1930 zde žilo celkem 350 obyvatel, z velké části německé národnosti. Katastrálně se Siřem nachází v Ústeckém kraji, okres Louny. Cesta z Prahy, nebo z Plzně trvá zhruba 1 hodinu. PXL_20220919_180045043.NIGHT.jpg

PXL_20220919_180451590.NIGHT.jpg

PXL_20220919_181852347.NIGHT.jpg


29.srpna 2022 jsme dokončili stavbu Siřemského rozcestníku.rozcestnik-siřem.jpg

U zrodu nápadu stála Lucie Danková. Zažádala o dotaci a my ostatní... Lukáš Danko a Zdeněk Kunst jsme se postupně k nápadu přidali. Každý udělal něco. Lucka byla hlavní koordinátorka projektu, Zdeněk a Lukáš kompletně rozcestník navrhli a vyrobili, a já namaloval na ukazatele popisky.

 Rozcestník je tematicky rozdělen do tří okruhů : 1. Volyňáci 2. Franz Kafka 3. Místní geografie

1. Volyňáci - Tomuto tematickému okruhu náleží tři ukazatele. Buderáž, Jezírko a Buršovka. Jsou to ukrajinské vesnice, ze kterých po válce přišli naši předci do Siřemi. Vybrali jsme jenom tyto tři, ale mohli jsme také napsat (kdyby bylo místo) Rapatov, Mizoč, Rovno atd.

2. Franz Kafka - Ke Kafkovi jsme přiřadili ukazatele Praha, Berlín, Sýpka (zámek). Jsou to místa, která Kafku ovlivnila a my si ho takto chceme připomenout.

3. V místních dominantách jsme na ukazatele přiřadili zeměpisná místa, která jsou důležitá pro zorientování se v Siřemi a okolí. Tudíž na cedulích je Žatec, Podbořany, Blšany a také splav... Splav je místo, kam asi také chodil Kafka a zároveň se jedná o pěknou procházku podél Zlatého potoka.