Franz Kafka v Siřemi

blog o pobytu Franze Kafky v Siřemi


Kde F.Kafka v Siřemi bydlel?

Franz Kafka bydlel v usedlosti čp. 35 společně se svou sestrou Ottlou. Měl pokoj ve druhém patře, ze kterého viděl na náves a zároveň viděl přes střechy domů úbočí kopce a na něm pole. Z protějšího velkého hospodářství ho rušil zvuk klavíru a křik domácích zvířat. Stavení bylo po válce zbořeno. Dnes zde stojí hřiště.

06 Zuerau_pohlednice-filtr-sipka.jpgZ různých zmínek v Kafkových dopisech přátelům, které psal ze Siřemi, víme, že v domě bydlel s Ottlou, měl pokoj v patře, z oken viděl jednak na náves, jednak přes střechy domů úbočí kopce a na něm pole. Oskaru Baumovi v polovině září 1917 napsal, že ho z protějšího velkého hospodářství velice ruší zvuk klavíru (ironicky poznamenal, že je snad jediný v severozápadních Čechách) a křik domácích zvířat. Tomuto popisu neodpovídá ani dům čp. 6, který je sice na návsi, ale není patrový, ani čp. 11, které je od návsi daleko. Občas se vyskytuje názor, že Kafka s Ottlou bydleli v čp. 15, což má dokládat jejich společná fotografie před jeho dveřmi. Problémem je, že z majetkového hlediska nemělo čp. 15 s rodinou Hermannů nikdy nic společného, že domek byl v době Kafkova pobytu přízemní jako dnes a že z něj tudíž nebylo vidět přes střechy na kopce.


kafka-ottla-siřem.jpgOtázku pobytu sourozenců Kafkových vyřešila na pohlednici, odeslané Maxi Brodovi ze Siřemi 20. září 1917, samotná Ottla. Vyznačila na ní dům, kde s Kafkou bydlí. Jednoznačně to je čp. 35, které bylo po 2. světové válce zbořeno.